Tento portál automaticky neshromažďuje žádné údaje s výjimkou údajů uložených v souborech cookie. Soubory cookie jsou digitální data v podobě textových souborů, které se ukládají v zařízení koncového Uživatele portálu a usnadňují používání internetových stránek portálu. Soubory cookie obvykle obsahují název internetové stránky, odkud pocházejí, dobu jejich uchovávání v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Servis automaticky nehromadí žiadne informácie okrem informácií, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookies. Súbory cookies (tzv. malé dátové súbory) obsahujú počítačové dáta, predovšetkým vo forme textových súborov, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení užívateľa webových stránok, a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookies väčšinou obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu uloženia na koncovom zariadení a unikátne číslo.

Subjektom, ktorý na koncovom zariadení užívateľa webových stránok súbory cookies ukladá, ako aj subjektom ktorý má k týmto súborom prístup, je prevádzkovateľ webových stránok BOLIX S.A. so sídlom na ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec.

Súbory cookies sa používajú na účely:

V rámci servisu sa používajú dva hlavné druhy súborov cookies: „dočasné”  (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Dočasné” cookies sú vo forme dočasných súborov, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa až kým sa neodhlási, danú webovú stránku neopustí alebo neukončí daný softvér (internetový prehliadač). „Trvalé” súbory cookies zostávajú v koncovom zariadení užívateľa po dobu určenú nastaveniami súborov cookies, prípadne tak dlho, kým ich užívateľ sám neodstráni.

 

V rámci servisu sa používajú nasledovné druhy súborov cookies:

Softvér umožňujúci prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač)v mnohých prípadoch implicitne umožňuje ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení užívateľa. Užívatelia servisu môžu kedykoľvek nastavenia týkajúce sa súborov cookies zmeniť. Tieto nastavenia je možné v nastaveniach internetového prehliadača zmeniť najmä tak, aby bola automatická obsluha súborov cookies zablokovaná, prípadne aby bol užívateľ webových stránok informovaný o uložení každého súboru cookies na jeho koncovom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača).

 

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach servisu.

 

Súbory cookies ukladané v koncovom zariadení užívateľa servisu môžu využívať aj poskytovatelia reklamy spolupracujúci s prevádzkovateľom servisu a iní partneri.

 

Viac informácií o súboroch cookies nájdete v časti "Pomoc" v menu Vášho internetového prehliadača.