Zvýšená odolnosť proti biokorózii ( riasam, plesniam, hubám )

Pozrite si animáciu technológie DEEP PROTECTION https://www.youtube.com/watch?v=9-aDe7bxDtM
Fasáda domu je vystavená škodlivým vonkajším podmienkam, ktoré spôsobujú jej znečistenie a tvorbu zelených usadenín (mikrobiologickú kontamináciu – biokoróziu vo forme rias, plesní, húb). Príčinou je zatekajúci dážď, sneh a tiež prostredie, v ktorom sa do nachádza - výfukové plyny z automobilov, peľ zo stromov a kríkov, dym z komínov susedných budov.
Spoločnosť BOLIX vyvinula modernú technológiu DEEP PROTECTION, ktorá má chrániť fasády budov pred znečistením, riasami, plesňami a hubami, ktoré vznikajú pôsobením nepriaznivých vonkajších podmienok v ich okolí.
Technológia, ktorá predstavuje záverečnú fázu systému renovácií fasády BOLIX COMPLEX. Je založená na napenetrovaní podkladu špeciálnym silikónovým základným náterom BOLIX SIG COMPLEX, ktorý preniká hlboko do podkladu a okrem toho, že pripravuje podklad pred aplikáciou fasádnej farby, obsahuje aj špeciálnu kombináciu bioaktívnych látok, ktoré zabezpečujú zvýšenú dlhodobú ochranu proti biokorózii.

V ďalšej fáze je fasáda dvakrát natretá silikónovými farbami BOLIX so zvýšenou odolnosťou proti znečisteniu riasami a hubami.

Týmto spôsobom už pred aplikáciou samotnej farby preniká hlboko do podkladu dávka bioaktívnych látok spolu so základným náterom, ktorý vsiakne do omietky. Takto sa vytvorí „zásoba bioaktívnych látok“, ktoré zabezpečia dôležitú podporu mikrobiologickej ochrany pre fasádne farby v niekoľkonásobne hrubšej vrstve omietky a jej podkladu, ako je tenká vrstva samotnej farby. Počas obdobia životnosti fasády bioaktívne látky nachádzajúce sa v podklade, v omietke napenetrovanej náterom BOLIX SIG COMPLEX migrujú smerom k fasádnej farbe a cez vrstvu farby. Takto sa počas ďalšieho obdobia posilňuje a predlžuje jej odolnosť voči biokorózii. Množstvo bioaktívnych látok obsiahnuté súčasne v napenetrovanom podklade a vo vrstve farby je vždy väčšie ako iba vo vrstve samotnej farby. Toto inovatívne riešenie BOLIX, nazvané Deep Protection, zvyšuje účinnosť ochrany fasády proti mikrobiologickej kontaminácii a na veľa rokov zabezpečí fasádu pred znečistením zelenými usadeninami vo forme rias, plesní a húb.
Renovačný systém, ktorý posilňuje odolnosť vonkajšieho náteru voči biokorózii pozostáva zo základného/penetračného náteru BOLIX SIG Complex, v kombinácii so silikónovými fasádnymi farbami BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex, BOLIX SIL-RN, BOLIX SIL-P, BOLIX SIL Ultra Clean. Každý si môže vybrať z horeuvedených fasádnych farieb typ, ktorý mu najviac vyhovuje.
Kombinácia, ktorá poskytuje najdlhšiu záruku čistej fasády, je SIG Complex + SIL Ultraclean.

Penetračný náter, ktorý vytvorí rezervoár bioaktívnych látok, ktoré zaručujú dlhodobú ochranu náteru proti mikrobiologickej kontaminácii a farba, ktorá obmedzuje usadzovanie nečistôt a prachu zabezpečia, že čistú a sviežu fasádu si môžete užívať oveľa dlhšie ako po použití štandardných výrobkov a technológií.

Technológia DEEP PROTECTION bola registrovaná v patentovom úrade. Je to inovatívne a jedinečné riešenie vyvinuté spoločnosťou BOLIX.

Omietka po očistení určená na renováciu